Translate

maanantai 25. elokuuta 2014

Hankkeen toiminta


 Hanke on verkostohanke ja meneillään on hankkeen kolmas toimintakausi, nimeltään ConnectEquus-overseas.

 


Ensimmäisenä ja toisena toimintavuonna on luotu ja laajennettu ulkomaista verkostoa mm. Hollantiin, Itävaltaan, Ranskaan, Islantiin, Ruotsiin, Saksaan, Irlantiin, Englantiin sekä Viroon. Hankkeen kolmantena kautena työssäoppimisverkostoa laajennetaan Euroopan ulkopuolisille alueille.

Hankkeen kokonaistavoitteena on kehittää systemaattista ja vastavuoroista yhteistyötä ja asiantuntijuuden vaihtoa samalla tehden ammatillista koulutusta työelämälähtöisemmäksi yhteistyökumppaneiden ja sidosryhmien kanssa. Kansainvälisessä yhteistyössä saatu tieto ja kokemus levitetään ja sitä hyödynnetään organisaation kotimaisen ja kansainvälisen toiminnan kehittämisessä siirtäen löydetyt hyvät käytänteet opetustyöhön, hanketoimintaan sekä muuhun organisaation toimintaan soveltuvin osin vaikuttavuuden edistämiseksi sekä koulutuksen laadun parantamiseksi. Osallistumalla hankkeen toimintaan henkilöstö kouluttautuu monikulttuurisempaan ja voimakkaasti kansainvälistyvään työelämään vieden eteenpäin päivittäisiin työtehtäviin liittyvää ammatillista ja teknologista osaamistaan, kielitaitoa sekä kulttuurisia sekä sosiaalisia taitojaan. Kolmannella hankekaudella opettajille tarjotaan työelämäjaksoja hankkeen aiempien kausien aikana syntyneiden yhteistyökumppanien kanssa. Verkoston tavoitteena on myös löytää toimintatapoja, jotka helpottavat verkostoitunutta toimintaa hyödyntäen aiempaa hankekokemusta.

 Opiskelijoille annetaan hankkeen kautta mahdollisuus saavuttaa sellaista osaamista, jota he eivät omassa oppilaitoksessaan pystyisi hankkimaan. Verkosto ottaa käyttöön ECVET–periaatteen jo kehitettyjä työvälineitä/malleja hevosalalla. Kotimaista verkostoa täydennetään kartoittamalla oppilaitosten vaikuttamisalueilla ne yritykset, joilla on valmiuksia ottaa vastaan opiskelijoita ja asiantuntijoita yhteistyömaista.